GRAN REFORMA D'UNA CASA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Súp. 100 m2 aprox.  2012 - 2016

 

Es tracta de la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. És una casa de 4 metres entre les parets mitgeres i el projecte s'ha centrat en obrir al màxim els espais per tal de gaudir del jardí interior. La reforma és eclèctica mantenint l'encant de l'antiga casa i barrejant amb materials nous com l'acer i el formigó.