Reforma d'una planta baixa

Fotografies de l'estat anterior a la reforma