casa unifamiliar Es

Projecte d'una casa unifamiliar al Bages | 298 m2.  Client Privat. 

La casa unifamiliar ES és una casa unifamiliar entre mitgeres. S'ha jugat a fer un doble espai per tal de donar la màxima altura al programa de dia