urbanització bosquet de l'aplec

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Millores de l'accessibilitat al parc del Bosquet de l'Aplec

El projecte d'urbanització del bosquet de l'Aplec a #Artes és una iniciativa que busca transformar aquest espai natural en un entorn urbà sostenible i respectuós amb el medi ambient. Amb un enfocament ecològic, el projecte incorpora diverses solucions innovadores per garantir la conservació de la naturalesa i alhora proporcionar un entorn urbà atractiu i funcional.

 

Una de les característiques destacades d'aquesta urbanització és l'ús de paviment de sauló sòlid. Aquest material, elaborat a partir de petits grans de pedra lligats amb un aglutinant, ofereix múltiples avantatges. El sauló sòlid és permeable, permetent que l'aigua de la pluja s'infiltri al sòl i evitant la formació de grans basses o problemes d'escorrentia. A més, aquest tipus de paviment afavoreix la infiltració de l'aigua cap a les arrels dels arbres, contribuint a la salut i el desenvolupament de la vegetació.

 

Així mateix, el disseny i la producció local de les balises d'acer corten són elements clau en aquest projecte. L'acer corten és un material que s'integra harmoniosament en l'entorn natural, ja que adquireix una pàtina oxidada que li confereix una estètica rústica i encaixa perfectament amb l'ambient del bosquet de l'Aplec. Les balises, a més de tenir una funció pràctica com a elements de guia o senyalització, aporten un toc estètic i distintiu al paisatge urbà.

 

La producció local de les balises d'acer corten també té avantatges ambientals significatius. Redueix l'empremta de carboni associada al transport de materials a llarga distància i fomenta l'economia local, generant oportunitats per als artesans i fabricants de la zona.

 

A més dels materials utilitzats, el projecte d'urbanització també considera altres aspectes ecològics com la incorporació de zones verdes amb vegetació autòctona, l'ús de sistemes de recollida d'aigua pluvial per a l'ús en el reg de les plantes, la implementació de sistemes d'il·luminació eficients i la promoció de la mobilitat sostenible amb l'habilitació de camins i carrils per a vianants i bicicletes.

 

En resum, el projecte d'urbanització del bosquet de l'Aplec a #Artes es presenta com una proposta ecològica i sostenible per a la transformació d'aquest espai natural en un entorn urbà atractiu i respectuós amb la naturalesa. Amb l'ús de paviment de sauló sòlid i les balises d'acer corten de disseny i producció local, s'aconsegueix una harmonia entre l'entorn construït i el medi ambient, mentre es promouen pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

 

En aquest entorn es va fer un masterplan de tota la zona per a poder-ho explicar als veins i poder planificar la transformació urbana a fases