Reparació estructural d'una antiga fàbrica

Primera Fase de la reforma de l'antiga fàbrica Matamala.