Reforma Casalot s.XIX

Primeres fotografies de la reforma:

Fotografies de l'estat anterior a la reforma: