Reforma d'una cuina i el bany d'una casa a Manresa

El projecte es basa en la senzillesa de les formes i la practicitat. Fent un joc de blancs (lluents, mates,...) amb diferents especejaments i el caliu de la fusta.

 

Fotografies de l'obra acabada:

Fotografies d'abans de l'obra: