Projecte d'interiorisme d'un pis-estudi situat a Manresa de 110 m2.

El projecte es basa en fer un rentat de cara a l'immoble per tal de que expliqui la seva qualitat arquitectònica original. És un joc subtil de blancs (blanc mate de la paret, blanc brillant de les portes, blanc trencat dels mobles...) per tal de tenir una estètica de calma i de bellesa de "l'allò" subtil...

En breu més fotografies, gairebé acabat
fotografía menjador. Agraïments a Frima - www.firma.cat pel mobiliari

Fotografies del pis acabat

Imatges del procés. Abans i després
Imatges del procés. Abans i després