BLOC R

REFORMA I REHABILITACIÓ DEL BLOC R. 

 Rehabilitació i reforma d'un bloc de tres habitatges en testera. 

Rehabilitació i reforma d'un bloc de tres habitatges en testera. 

 

El bloc R d'apartaments ha experimentat una exhaustiva reforma i rehabilitació, amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència energètica de l'edifici i crear un entorn més sostenible. S'han realitzat canvis tant en l'interior com en l’envolvent i les instal·lacions, per garantir un estalvi energètic significatiu i un menor impacte ambiental.

 

En primer lloc, s'ha dut a terme una renovació interna completa dels apartaments. S'han actualitzat els sistemes de climatització i s'han instal·lat aparells de climatització més eficients i de baix consum energètic. A més, s'han substituït les finestres antigues per finestres de doble vidre amb millor aïllament tèrmic i acústic, per reduir les pèrdues energètiques i minimitzar el soroll exterior.

 

Els interiors s’han repensat les distribucions per fer-les més obertes i més adaptades a les necessitats actuals i les dels clients. La línia estètica d’acabats s’ha apostat per línies netes i tonalitats neutres. Per tal de millorar la eficiència energètica de les instal·lacions, s'han realitzat canvis importants. S'ha renovat completament el sistema de calefacció, instal·lant sistemes més eficients i programables.

 

En resum, la reforma, rehabilitació i millores en l'eficiència energètica d'aquest bloc d'apartaments han contribuït significativament a la reducció del consum d'energia i a l'impacte ambiental. Les renovacions internes, l’envolvent millorat i l'ús de tecnologies sostenibles han creat un entorn més eficient i confortable per als residents, alhora que han promogut una actitud responsable envers la conservació de recursos i la protecció del medi ambient.