REHABILITACIÓ EH

REHABILITACIÓ INTEGRA I ENERGÈTICA 

Rehabilitació d'un bloc d'habitatges plurifamiliar