Concurs d'idees de centre cultural, ordenació de Jesús

Arquitectes: M. Mercè Oriol i Hilàri i Claudina Relat Goberna

Constucció d'una sala d'actes, un centre cívic i bilbioteca, nous espais per a la policia local i 100 places d'aparcament

PEM 3.000.000 euros

Panell 1/2
Panell 1/2
panell 2/2
panell 2/2